STANDARDE

Standarde Internationale de Evaluare
            IVS 1 Valoarea de piata – baza de evaluare.
            IVS 2 Baze de evaluarediferite de valoarea de piata.
            IVS 3 Raportarea evaluarii.
Standarde Internationale de Aplicatie in Evaluare
            IVA 1 Evaluarea pentru raportarea financiara.
            Anexa A: Instructiuni suplimentare privind contabilizarea operatiunilor de leasing.
            IVA 2 Evaluarea pentru garantarea imprumutului.
Standarde Internationale de Practica in Evaluare
            GN 1 Evaluarea proprietatii imobiliare.
            GN 2 Evaluarea pentru inchiriere / leasing.
            GN 3 Evaluarea instalatiilor, masinilor si echipamentelor (in revizuire).
            GN 4 Evaluarea activelor necorporale.
            GN 5 Evaluarea bunurilor mobile.
            GN 6 Evaluarea intreprinderii.
            GN 7 Consideratii privind substantele periculoase si toxice in evaluare.
            GN 8 Abordarea prin cost pentru raportarea financiara – (CIN).
            GN 9 Analiza fluxului de numerar actualizat pentru evaluarile bazate pe informatii din piata
                     si din afara pietei.
            GN 10 Evaluarea proprietatilor agricole.
            GN 11 Verificarea evaluarilor.
            GN 12 Evaluarea proprietatii specializate generatoare de afaceri.
            GN 13 Evaluarea globala pentru impozitarea proprietatii.
            GN 14 Evaluarea proprietatii din industria extractiva.

 
 
 

www.anevar.ro | www.tegova.org | www.ivsc.org | www.appraisalinstitute.org | www.insse.ro | www.bnr.ro