SERVICII

Evaluarea este procesul de estimare a unui tip de valoare, a unui tip de proprietate, la o anumita data si concretizata in raportul de evaluare.
Evaluarea este o estimare si nu un calcul exact al unei valori printr-o formula matematica sau printr-o cuantificare precisa.
S.C. Eval Expert S.R.L. ofera servicii de evaluare a proprietatiilor imobiliare, a bunurilor mobile. Acestea sunt recomandate a fie efectuate in situatiile urmatoare:
- Vanzarea unei proprietati (imobiliare, intreprindere, mijloace fixe, etc.)
- Cumpararea unei proprietati
- Fuziuni si schimburi de proprietati
- Pentru garantarea imprumuturilor
- Garantarea unui credit bancar
- Emisiunea de obligatiuni negarantate
- Emisiunea de actiuni noi
- Rezolvarea litigiilor
- Justa compensare in caz de expropriere (cauza de utilitate publica)
- Cazuri de inselare dovedita a cumparatorului
- Evaluarea pentru pagubele prin deteriorarea proprietatii
- Impozitare
- Impozitul pe proprietate (teren, cladiri, etc.)
- Impozitul pe cadouri
- Asigurare
- Inregistrarea valorii activelor in situatiile financiare
- Alte scopuri
- Daca este eficient sa se inlocuiasca un utilaj vechi cu altul nou
- Stabilirea rentelor, redeventelor, chiriilor si esalonarii lor in timp
- Divizari, dizolvari, faliment, etc.

 
 
 

www.anevar.ro | www.tegova.org | www.ivsc.org | www.appraisalinstitute.org | www.insse.ro | www.bnr.ro